Parlamentarul PrahoveanSC HALE si PIETE SA

COMUNICAT

În luna mai a.c., ca urmare a evenimentului ce a avut loc la Piaţa Centrală  - Zona Florărie, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean în Construcţii Prahova au efectuat un control şi au dispus realizarea unor expertize tehnice cu privire la siguranţa în exploatare, rezistenţa mecanică şi stabilitatea clădirii Pieţei Centrale Ploieşti.
Măsurile dispuse au fost duse la îndeplinire, iar IJC Prahova a fost informat, în scris, la data de 29.08.2016, adresa fiind înregistrată la Registratura IJC Prahova sub nr. 34598.
Expertiza privind rezistenta mecanică a clădirii propune, în concluzii, două alternative pe care conducerea societăţii le poate avea în vedere:
a) Intervenţii la construcţia centrală, care constau în intervenţii la fundaţii, structură, grinzi şi consolidare acoperiş;
b) Demolarea construcţiei Pieţei Centrale.

În 04.11.2016, IJC Prahova ne comunica faptul ca se impune luarea de măsuri urgente, având în vedere expertizele tehnice care încadrează clădirea Pieţei Centrale în clasa de RISC SEISMIC 1.

S.C. HALE SI PIETE S.A. deţine un proiect tehnic privind construirea Pieţei Centrale Agroalimentare, cu autorizaţie de construire valabilă.

Consolidarea, aşa cum reiese din expertize, presupune lucrări complicate, costuri ridicate, obţinerea unui nou certificat de urbanism, a unei noi autorizaţii de construire şi realizarea unui proiect.

Conducerea Societăţii (directorul general, membrii C.A. şi A.G.A.), întrunită, săptămâna trecută, în şedinţă de lucru, a analizat situaţia existenta şi a identificat soluţii de relocare a chiriaşilor Pieţei Centrale în spatii adecvate, astfel încât activitatea acestora să fie cât mai puţin perturbată, aprovizionarea cetăţenilor municipiului cu fructe şi legume proaspete, la preţuri rezonabile, să nu aibă foarte mult de suferit şi, bineînţeles, întreaga activitate să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, astfel încât sănătatea, integritatea corporală şi viaţa cumpărătorilor şi comercianţilor să nu fie puse în pericol.
Urmare analizei, s-a căzut de acord, ca primă soluţie de avarie, asupra realizării unei copertine provizorii, pe structură metalică, în parcarea din str. Griviţei, în incinta căreia vor putea fi relocate o parte dintre chiriaşi, restul urmând a fi distribuiţi în celelalte pieţe ale societăţii şi în interiorul Halelor Centrale, în funcţie de spaţiile disponibile, pe care suntem în curs de a le amenaja, prin reorganizare.
Facem precizarea că expertiza privind siguranţa în exploatare a fost transmisă Primăriei Municipiului Ploieşti, în atenţia domnului primar Adrian Dobre, încă din 06.07. 2016, fiind înregistrată la Registratura Primăriei sub nr. 13282.
În data de 11.11.2016, au fost sesizate toate instituţiile abilitate, respectiv Primăria Municipiului Ploieşti, ISU Prahova şi OCPI Prahova, cele două expertize fiind transmise tuturor celor anterior menţionaţi.
Totodată, s-a transmis Primăriei Municipiului Ploieşti şi Informarea nr. 22713/11.11.2016, prin care s-a reamintit situaţia Pieţei Centrale, punctul de vedere al IJC Prahova, cu trimitere la prevederile legale privind masurile de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente.
În perioada imediat următoare, vom stabili, de comun acord cu cei afectaţi, criterii obiective privind modalitatea de relocare provizorie, pe care, în spiritul transparenţei decizionale, le vom face publice.
Totodată, vom solicita acţionarului nostru unic, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, ca, prin rectificare bugetară, să asigure, cu celeritate, sumele necesare  realizării construcţiei provizorii amintite.
De asemenea, solicităm luarea unei decizii, cu caracter urgent, cu privire la edificarea unei noi construcţii moderne, cu destinaţie de piaţă, în concordanţă cu normele europene de desfăşurare a unor astfel de activităţi, pe amplasamentul pieţei actuale, prin realocarea sumei cu titlu de aport la capital social (sumă necesară construirii acestei noi pieţe), retrasă, în 2015.

DIRECTOR GENERAL,
Mariana Pepelea


Rating:  rating     (15 vizualizări)

Adăugaţi un comentariu:

sau folosind formularul următor:

Nume:
Email:
Comentariul:
Codul de siguranţă:
Toate câmpurile sunt obligatorii.
    


Copyright © 2008 - 2021 Parlamentarul Prahovean
Actualizat la 2 decembrie 2020
Autentificare
Design si programare web: ing. Constantin Iancu